Gradbeni nadzor

 • Pomoč pri pridobitvi izvajalcev gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del
 • Strokovna podpora vsem udeležencem projekta
 • Skrb za kvalitetno izvedbo projekta po zahtevah investitorja
 • Potek vseh del v skladu z veljavnim zakonom
 • Pregled ustreznosti gradbene dokumentacije
 • Preverjanje kvalitete gradbenih materialov in proizvodov
 • Zagotovitev ustrezne koordinacije med udeleženci na projektu
 • Po potrebi pripravimo dokumentacijo za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja

Vodenje in izgradnja:

  • Skrb za kvalitetno izvedbo projekta po zahtevah investitorja
  • Pravočasna izvedba projekta v dogovorjenem finančnem okvirju
  • Vodenje gradbiščne dokumentacije
 • Koordinacija dela izvajalcev in podizvajalcev
 • Sprotno naročanje potrebnega materiala za gradnjo
 • Preverjanje kvalitete vgrajenih gradbenih materialov in proizvodov
 • Izdelava končnega obračuna in uspešna primopredaja objekta

Projektiranje:

 • Sestanek s stranko glede projekta
 • Izdelava idejne zasnove projekta
 • Izdelava idejnega projekta
 • Popravki idejnega projekta glede na želje investitorja
 • Izdelava željene projektne dokumentacije
 • Popravki projektne dokumentacije glede na želje investitorja
 • Vložitev projektne dokumentacije soglasodajalcu

Inženirsko svetovanje

 • Pomoč pri izbiri izvajalca del
 • Svetovanje pri izdelavi projektne dokumentacije
 • Svetovanje glede izvedbe projekta
 • Svetovanje pri izbiri materialov in drugih elementov za vgradnjo
 • Svetovanje pri izbiri lokacije za gradnjo
 • Svetovanje glede rekonstrukcije obstoječega objekta
 • Svetovanje glede energetske učinkovitosti objekta
 • Svetovanje pri dozidavi ali nadzidavi objekta
 • Svetovanje pri obnovi objekta
 • Svetovanje pri obnovi objekta pod spomeniškim varstvom
 • Svetovanje pri rušitvi obstoječega objekta
 • Izdelava finančne ocene gradbenih, obrtniških in drugih del
 • Izdelava popisa del
 • Izdelava terminskega načrta del
 • Izdelava ponudbe za gradbena, obrtniška in druga dela
 • Izvedba raznih meritev

Pišite nam.

Mariborska cesta 2, 2360 Radlje ob Dravi

+386 (0)41 523 994

info@mp-ing.si