Gradbeni nadzor.

Kaj vključuje:

  • Pomoč pri pridobitvi izvajalcev gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del,
  • Strokovna podpora vsem udeležencem projekta,
  • Skrb za kvalitetno izvedbo projekta po zahtevah investitorja,
  • Potek vseh del v skladu z veljavnim zakonom,
  • Pregled ustreznosti gradbene dokumentacije,
  • Preverjanje kvalitete gradbenih materialov in proizvodov,
  • Zagotovitev ustrezne koordinacije med udeleženci na projektu,
  • Po potrebi pripravimo dokumentacijo za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.

 

 

Opis:

 

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Odgovorni nadzornik nadzoruje tudi kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in v danih možnostih skrbi za to, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje in dogovorjena finančna sredstva.

Nadzor gradnje mora biti zagotovljen najkasneje z dnem, ko se na gradbišču pričnejo izvajati pripravljalna dela.

V primeru, da gre za gradnjo enostavnih objektov ali gradnjo v lastni režiji, gradbeni nadzor ni obvezen, lahko pa ga posameznik zaupa pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje.

Nadzor nad gradbenimi deli je obširna storitev, saj zajema nadzor kakovosti izvedenih del in količin, koordinacijo izvajalcev gradbenih del, obrtniških del in ostalih. Poleg tega praviloma zajema tudi pripravo dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Glede na potrebe investitorja se definira obseg nadzora in temu primerna cena za opravljanje storitve.

Za več informacij pokličite:

+386 (0)41 523 994

Ostale storitve:

Vodenje in izgradnja

Poskrbimo za ustrezno koordinacijo tekom gradnje in zagotovimo vse potrebne strokovne rešitve.

Projektiranje

Uredimo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Inženirsko svetovanje

Podamo vam strokovni nasvet podkrepljen z dolgoletnimi izkušnjami na področju gradbeništva.

Pišite nam.

Mariborska cesta 2, 2360 Radlje ob Dravi

+386 (0)41 523 994

info@mp-ing.si