Projektiranje.

Kaj vključuje:

 • Sestanek s stranko glede projekta,
 • Izdelava idejne zasnove projekta,
 • Izdelava idejnega projekta,
 • Popravki idejnega projekta glede na želje investitorja,
 • Izdelava željene projektne dokumentacije,
 • Popravki projektne dokumentacije glede na želje investitorja,
 • Vložitev projektne dokumentacije soglasodajalcu.

 

 

 

 

 

Opis:

 

Projektiranje obsega izdelavo projektne in tehnične dokumentacije ter s tem povezano svetovanje.

Projektant v projektni dokumentaciji zajame načrte, tehnične opise in poročila, izračune, risbe in druge priloge, ki določajo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje. Sestavni del projektne dokumentacije so:

 • idejna zasnova,
 • idejni projekt,
 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • projekt za razpis in
 • projekt za izvedbo.

Uredimo vam vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja in dokumentacijo za spremembo namembnosti objekta.

Za več informacij pokličite:

+386 (0)41 523 994

Ostale storitve:

Gradbeni nadzor

Nadziramo potek gradnje in poskrbimo, da so dela opravljena kvalitetno, pravočasno in v zastavljenjem finančnem okvirju.

Vodenje in izgradnja

Poskrbimo za ustrezno koordinacijo tekom gradnje in zagotovimo vse potrebne strokovne rešitve.

Inženirsko svetovanje

Podamo vam strokovni nasvet podkrepljen z dolgoletnimi izkušnjami na področju gradbeništva.

Pišite nam.

Mariborska cesta 2, 2360 Radlje ob Dravi

+386 (0)41 523 994

info@mp-ing.si