Vodenje in izgradnja.

Kaj vključuje:

  • Skrb za kvalitetno izvedbo projekta po zahtevah investitorja,
  • Pravočasna izvedba projekta v dogovorjenem finančnem okvirju,
  • Vodenje gradbiščne dokumentacije,
  • Koordinacija dela izvajalcev in podizvajalcev,
  • Sprotno naročanje potrebnega materiala za gradnjo,
  • Preverjanje kvalitete vgrajenih gradbenih materialov in proizvodov,
  • Izdelava končnega obračuna in uspešna primopredaja objekta.

 

 

Opis:

 

Kvalitetno vodenje gradbenega projekta je ključnega pomena za njegovo uspešno zaključitev. Za vodenje gradbenih projektov je poleg strokovnega znanja s področja gradbeništva potrebno tudi dobro poznavanje načrtovanja, organizacije, financ, skupinskega dela, zakonodaje in različnih upravnih postopkov. Takšno interdisciplinarno znanje pridobi vodja le z dolgimi leti izkušenj na terenu.

Vodja projekta predstavlja vez med investitorjem, izvajalci in nadzornim inženirjem. Njegovo delo je koordinacija med njimi na način, da so doseženi terminski cilji ob upoštevanju dogovorjenih finančnih okvirjev. Pri delu pa se vselej upoštevajo zahteve in predlogi investitorja.

Vodjo projekta pred gradnjo imenuje investitor.

 

Za več informacij pokličite:

+386 (0)41 523 994

Ostale storitve:

Gradbeni nadzor

Nadziramo potek gradnje in poskrbimo, da so dela opravljena kvalitetno, pravočasno in v zastavljenjem finančnem okvirju.

Projektiranje

Uredimo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Inženirsko svetovanje

Podamo vam strokovni nasvet podkrepljen z dolgoletnimi izkušnjami na področju gradbeništva.

Pišite nam.

Mariborska cesta 2, 2360 Radlje ob Dravi

+386 (0)41 523 994

info@mp-ing.si